• Ústředna: 323 618 111

DÁME ÚŘAD - Doručujeme vybrané písemnosti až k vám domů

 

Na vybraných agendách odboru správy majetku přinášíme službu DÁME ÚŘAD, která ušetří váš čas.

Záměrem tohoto projektu je více přiblížit Městský úřad v Říčanech lidem a zvýšit komfort při vyřizování.

V případě, že si zvolíte tuto službu při vyřizování vybraných agend, vám budou vyřízené dokumenty dovezeny městským kurýrem na zvolenou adresu v Říčanech v čase, který si vyberete.

 

Jak prakticky má občan - klient postupovat při využití této služby?

 

Klient již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či další z vybraných agend odboru správy majetku města může zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou adresu.

Jakmile referent MěÚ ukončí zpracování podání, bude klienta informovat SMS či emailem, že se může přihlásit do softwarové aplikace přes svoje telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. SW zašle klientovi heslo pro přihlášení do objednávkového systému.

Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr MěÚ zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Platí zásada, že se prostřednictvím kurýra zásilka doručuje pouze jednou. V případě, že klient nebyl zastižen na zvolené adrese či v čase pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět referentovi. Ten je odešle standardním způsobem.

Pokud se služba osvědčí, budeme hledat další agendy, které bychom mohli takto doručovat.

Doručujeme:
pondělí: 7–9 hod. a 16–18 hod.
středa: 16–18 hod.