• Ústředna: 323 618 111

Vybrané agendy, které službou doručujeme

Pokud se služba osvědčí, budeme hledat další agendy, které bychom mohli doručovat.

Oddělení technické správy

 

Agenda:

1.

Vyřizující odpovědi na žádosti o sdělení a stanoviska vodohospodářská infrastruktura

2.

Vyjádření k požadavkům na údržbu správy zeleně

3.

Vyjádření, sdělení, stanoviska správy komunikací

4.

Vyjádření, sdělení, vyžádané informace, silniční správní úřad pro místní komunikace (mimo agendu rozhodování dle SŘ)

 

 

Oddělení hospodářské správy

 

Agenda:

5.

Vyjádření, sdělení, stanoviska veřejné osvětlení

6.

Plné moci – převod účtů (plyn + elektřina)

7.

Nájemní smlouvy + dodatky k NS – bytové, nebytové prostory, garážová stání, cykloboxy

8.

Nájemní smlouvy + Smlouvy o výpůjčce,   dodatky k NS –  sportoviště